Bij Cupido Eindhoven hanteren wij de volgende huisregels / houserules:

Leeftijd 18 jaar en ouder.(bij twijfel kan er om legitimatie gevraagd worden) Age of 18 and older. (if in doubt, you will be asked for ID);
Geen drugs verhandelen en/of gebruiken. NO drugs trade and / or use;
Geen sex in de winkel. NO sex in the SHOP;
Geen prostitutie. NO prostitution;
Iedereen behandelt elkaar met respect en discretie. Everyone treat each other with respect and discretion;
Wij hanteren een safesex beleid. We use SafeSex policy. Meer informatie in de winkel. More information in the shop;
Wij hanteren een rook verbod in alle ruimtes. We have a smoking ban in ALL areas. Rookruimte beschikbaar. Smoke area available:
Er mag geen alcoholische drank genuttigd worden. You may NOT consume alcoholic beverages;
Mobiel uit of trilstand. Phone off or vibrate mode/silent;
Gebruik van opname apparatuur is om privacy redenen niet toegestaan. Use of recording equipment is NOT allowed for privact reasons;
Stoor anderen niet in hun spel met woord of daad. Onthoudt je van commentaar over het spel van anderen of over de personen voor, tijdens en na een spel. Storen of commentaar geven kan verwijdering tot gevolg hebben. Do NOT disturb others in word or deed. Abstain yourself for your comments about others and others doing. Disturb or commenting, removal may result;
Bezoekers en gebruikers van onze cinema en prive-cabines worden geacht deze weer schoon achter te laten. Visitors and users of our cinema and private cabin are supposed to leave this area clean;
Wees beleefd, galant en behandel anderen zoals jij zelf ook het liefst behandeld wilt worden. Als er onverhoopt toch dingen gebeuren die in strijd zijn met de huisregels, meld dit aan de balie bij één van onze medewerkers. Be polite, gallant and treat others as you want to be treated themselves. May be there any unintentional things happen in violation of the house rules, report it to the desk staff;
Gebruik maken van lockers wordt aanbevolen en is gratis. Erotheek Cupido is niet verantwoordelijk voor diefstal van spullen in de cinema. Kijk uit met uw spullen zoals geld, telefoon en sleutels. We recommend use of lockers and those are free. Erotheek Cupido is not responsible for robery of goods in the Cinema. Watch out for your money, phone and keys.

Dress code:
Cupido Eindhoven hanteert geen verplichte dresscode. Cupido Eindhoven does NOT apply a mandatory dress code.